امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تماد توانايي ابداع و انجام روش‎هاي بهينه و ممتاز جهت استخراج مواد موثره دارويي اوليه و آرايشي و بهداشتي از منابع گياهي به صورت اندام گياهي يا عصاره و پور را به روش «مايع به مايع»، «مايع به جامد» يا «تقطير جزء به جزء» را دارا مي‎باشد. به عنوان مثال، مي‎توان از استخراج آلکالوئيدها از اندام گياهي پاپاور ، براکتاتوم (تبائين) يا پاپاور سومني فروم (الفرا خشخاش) و اسپينال زد نام برد.