امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با استفاده از متخصصين شيمي تجزيه و بکارگيري دستگاه‎هاي متعدد آنالتيکال همانند HPLC، GC، FTIR (درون سازمان) و XRD، NMR 500 Hz، Mass Sepctrometry، Preparative hplc، Reverse Phase، Column Chromatography، توانايي (1) تدوين روش آناليز، (2) معتبرسازي، (3) جداسازي مواد موثره و ناخالصي‎ها جهت انجام آناليزهاي دقيق بر اساس آخرين ورژن فارماکوپه‎هاي BP، USP و EP (4) تهيه Working Standard مواد موثره داروئي به همراه مستندات علمي (5) تهيه DMF و CET بر اساس آخرين الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان‎هاي جهاني به زبان‎هاي بين‎المللي دارا مي‎باشد.