امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ظرفيت هاي آماده به کار جهت توليدات کم حجم و در عين حال ارزش ريالي بالا طراحي، ساخته و فراهم گرديده است. از جمله اين دسته محصولات مي توان به بوپرنورفين، نالوکسان، نالتروکسان، نوروکسي مورفون، سيپروترون استات و غير اشاره نمود.