امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با استفاده از همکاران متخصص شيمي فرآيند و مهندسي شيمي خبره از دانشگاه‎هاي صنعتی شريف، تهران و غيره، فرآيندهاي توليدي را به نحوي طراحي و اجرا نموده که کليه الزامات قانوني همانند GMP، زيست محيطي ISO 14001 و بين‎المللي و CEP را لحاظ مي‎نمايد.