امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اين مجموعه توانايي انجام واکنش هاي هيدروژناسيون يا احياء در اشل هاي يک گرم تا 100 کيلوگرم را دارا مي باشد که در بيشتر آنها به دليل دستيابي به دانش فني بازيافت و ريکاوري کاتاليزورهاي گرانبها (از قبيل پالاديوم) استفاده مي‎شود آماده ارائه اين خدمات علمي مي‎باشد.

در طراحي واکنش هاي هيدروژناسيون تاکنون به پاره اي از موارد به اين مرحله از واکنش که بدون استفاده از کاتاليزور انجا م مي شود نيز دست يافته است.