امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تماد با تکيه به تجربيات اخذ شده در دو دهه گذشته واحدهاي توليد، QC، آزمايشگاه کنترل و R&D خود، توانايي انتقال دانش فني از بيرون به داخل مجموعه و يا بالعکس را دارا مي باشد .

ضمناً اين مجموعه از قابليت علمي انتقال دانش فني از منابع خارجي به شرکت هاي داخلي علاقمند برخوردار است