امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از آنجا که اکثريت حلال ها وارداتي بوده و حجم زيادي از ارز دارو را به خود اختصاص مي دهد، لذا بازيافت آنها به صورتي که قابل استفاده در اين صنعت باشد (فارماکوپه هاي دارويي ) از اولويت هاي صنعت دارويي کشور مي باشد . علاوه بر آن الزامات زيست محيطي در رابطه با دورريز آنها بسيار سخت گيرانه عمل مي کند و عدم توجه به اين امر موجب خسارات زيست محيطي جبران ناپذيري مي گردد. اين شرکت با ظرفيت بازيافت حلال ها با بکارگيري برج هاي تقطير چند منظوره جهت جداسازي سيستم هاي آزوتروپ و ايزوتروپ و حلال هاي سه جزيي با نقطه جوش هاي بسيار پايين تا نسبتاً بالا را فراهم ساخته است . انجام کليه خدمات فوق در شرکت تماد امکان پذير مي باشد.