امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به ظرفيت توليد انبوه ايجاد شده در شرکت در مقاطع مختلف، امکان ارائه خدمات توليدي به صورت پيمانکاري جهت شرکت هاي سازنده مواد موثره داروئي فراهم گرديده است .

اين نوع از همکاري جهت توليد در مقياس هاي 1 کليوگرم تا 1000 کيلوگرم فراهم مي‎باشد.