امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از آنجا که پسماند خطوط توليد مواد اوليه داروئي و شيميايي بسيار جهت محيط زيست آسيب زا و خطرناک مي باشد،

لذا کليه پسماند خطوط توليد مواد اوليه داروئي با بکارگيري مشاورين متخصص خبره در اين زمينه مديريت شده و

تجهيزات تخصصي مورد نياز آن از جمله برج ريکاوري، دستگاه زباله سوز مدرن، حوضچه هاي بازيافت به کار گرفته

مي شود. اين شرکت توانايي ارائه اين خدمات تخصصي به ساير صنايع دارويي و مواد اوليه را دارا مي باشد.