امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاييد صلاحيت و اکروديته از مرکز آزمايشگاههاي مرجع کنترل غذا و دارو

 

صادر کننده نمونه در سال 1392

لوح صنعت سبز

اهتمام به کيفيت


اشتهار به کيفيت

تعهد به تعالي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني

ایزو ها

 طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی

جایزه تعالی منابع انسانی

GMP از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي