امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: کلوبوتازول پروپیونات


:ساختار خطی مولکولیC25H32ClFO5


نام خانواده: کورتیکواستروئید


جرم مولکولی: 466/97 

CAS شماره:  7-46-2512


موارد کاربرد: مورد استفاده در درمان التهاب و خارش ناشی از واکنشهای   آلرژیک ، اگزما و پسوریازیس است.


شکل دارو: پودر و کریستال