امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فلورفنیکول


:ساختار خطی مولکولیC12H14Cl2FNO4S


نام خانواده: آنتی بیوتیک


جرم مولکولی: 358/21 

CAS شماره:  2-34-73231


موارد کاربرد: در حال حاضر فلورفنیکل برای درمان بیماری تنفسی گاو استفاده می­شود.


شکل دارو: پودر