امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فلوکستین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC17H19ClF3NO


نام خانواده: بازدارنده سرتونین


جرم مولکولی: 345/79 

CAS شماره:  7-78-56296


موارد کاربرد: ضد افسردگی


شکل دارو: پودر و کریستال