امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فلووکسامین مالئات


:ساختار خطی مولکولیC19H25F3N2O6 


نام خانواده: بازدارنده سرتونین


جرم مولکولی: 434/412 

CAS شماره:  9-82-61718


موارد کاربرد: برای درمان  اختلالات روانی استفاده می شود


شکل دارو: پودر و کریستال