امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: ایمیپرامین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC19H25ClN2


نام خانواده: ضد افسردگی


جرم مولکولی: 316/873 

CAS شماره:  0-52-113


موارد کاربرد: مورد استفاده در درمان افسردگی ، مانند افسردگی همراه با اضطراب


شکل دارو: پودر