امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: کتوپروفن


:ساختار خطی مولکولیC16H14O3


نام خانواده: غیر استروئیدی


جرم مولکولی: 254/281 

CAS شماره:  4-15-22071


موارد کاربرد: برای درمان درد یا التهاب ناشی از آرتریت استفاده می شود.


شکل دارو: پودر