امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: کتوتیفن فومارات


:ساختار خطی مولکولیC23H23NO5S


نام خانواده: آنتی هیستامین


جرم مولکولی: 425/499 

CAS شماره:  8-14-34580


موارد کاربرد: ضد حساسیت.


شکل دارو: پودر و کریستال