امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: متفورمین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC4H12ClN5


نام خانواده: بیگوانید


جرم مولکولی: 165/63 

CAS شماره:  4-70-1115


موارد کاربرد:به همراه رژیم و ورزش برای درمان سطح قند خون بالا ناشی ازدیابت نوع 2 استفاده میشود.


شکل دارو: پودر