امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: پنتوپرازول سدیم


:ساختار خطی مولکولیC8H9NO2


نام خانواده: مهار کننده های پمپ پروتون


جرم مولکولی: 405/352 

CAS شماره:  1-67-138786


موارد کاربرد:برای درمان آسیب فرسایشی مری استفاده می شود (بیماری     ریفلاکس معده )


شکل دارو: پودر