امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فنوباربیتال


:ساختار خطی مولکولیC12H12N2O3


نام خانواده: باربیتورات


جرم مولکولی: 232/23 

CAS شماره:  6-06-50


موارد کاربرد:برای درمان بی خوابی (مشکل در خواب) و به عنوان آرام بخش برای تسکین علائم اضطراب یا تنش استفاده می شود


شکل دارو: پودر