امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فنیل افرین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC9H14ClNO2 


نام خانواده: ضد انعقاد بینی


جرم مولکولی: 203/666 

CAS شماره:  7-76-61


موارد کاربرد: مورد استفاده برای تسکین موقت بینی، سینوس و علائم گوش ناشی  از سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آلرژی و سایر بیماری های تنفسی.


شکل دارو: پودر