امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: پرازوسین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC19H22ClN5O4    


نام خانواده: آلفا


جرم مولکولی: 419/866 

CAS شماره:  8-84-19237


موارد کاربرد: مورد استفاده برای درمان فشار خون بالا


شکل دارو: پودر و کریستال