امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: کوئیتیاپین همی فومارات


:ساختار خطی مولکولیC25H29N3O6S 


نام خانواده: آتیپیکال


جرم مولکولی: 499/582 

CAS شماره:  2-72-111974


موارد کاربرد: مورد استفاده برای درمان برخی از شرایط روحی و روانی (مانند اسکیزوفرنی ، اختلال دو قطبی ، افسردگی همراه با اختلال دو قطبی).


شکل دارو: پودر و کریستال