امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: رانیتیدین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC13H23ClN4O3S


نام خانواده:هیستامین


جرم مولکولی: 350/862 

CAS شماره:  3-59-66357


موارد کاربرد: برای معالجه و جلوگیری از زخم در معده و روده استفاده می شود.


شکل دارو: پودر و کریستال