امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: تریامسینولون استوناید


:ساختار خطی مولکولیC24H31FO6 


نام خانواده: کورتیکواستروئید


جرم مولکولی: 5/434

CAS شماره:  5-25-76


موارد کاربرد: برای درمان انواع شرایط پوستی استفاده می شود (به عنوان مثال ، اگزما ، درماتیت ، آلرژی )


شکل دارو: پودر