تاریخ درج :960917

**تاریخ درج-96/05/30-   **سومین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

 

 

نمایشگاه صندوق های بازنشتگی پیشران توسعه ملی از 24 تا 26 بهمن ماه -95/11/17

-همزمان با برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، شرکت تماد موفق به دریافت عنوان شفاف ترین شرکت بورسی از سازمان بورس و اوراق بهادار گردید. درج خبر 96/01/29

همزمان با برگزاری دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، شرکت تولید مواد اولیه داورپخش موفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی گردید.-1395/08/24