Methadone Base:نام لاتین

76-99-3:شماره

 

Codeine Phosphate:نام لاتین

CAS:41444-62-6

Codeine Base:نام لاتین

76-57-3:شماره

Codeine Sulfate:نام لاتین

            CAS:1420-53-7

Tramadol HCl Powder:نام لاتین

36282-47-0:شماره