امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: اپیوم تینکچر 1%


ساختار خطی مولکولی:-


جرم مولکولي:-


شماره CAS:0-99-8029


موارد کاربرد: ترک اعتیاد


شکل دارو:شربت


اطلاعات بیشتر: