امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:نسکاپین 


C22H23NO7:ساختار خطی مولکولی


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی: 42/413

CAS شماره:  128-62-1


موارد کاربرد: برای اثرات ضد سرفه (سرفه سرگیجه) استفاده می شود، همچنین خواص ضد سرطانی نیز از خود نشان داده است..


شکل دارو:پودر وکریستال

 

اطلاعات بیشتر: