امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:کدئین بیس 


:ساختار خطی مولکولیC18H21NO3


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی:299/37

CAS شماره:3 -57- 76


موارد کاربرد:برای درمان درد ملایم تا متوسط و سرفه استفاده می شود


شکل دارو:پودر