امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: دیفنوکسیلات هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC30H33ClN2O2


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:/489056

CAS شماره: 8-80-3810


موارد کاربرد: برای درمان اسهال استفاده می شود


شکل دارو:پودر