امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: هیدروکدون بی تارتارات


:ساختار خطی مولکولیC22H27NO9


نام خانواده:مخدر


جرم مولکولی:449/456

CAS شماره: 5-71-143


موارد کاربرد: مورد استفاده در درمان درد و سرفه متوسط تا شدید


شکل دارو: پودر و کریستال