امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: مرفین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC17H20ClNO3


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:  321/801 

CAS شماره: 52-26-6


موارد کاربرد: برای کمک به تسکین درد متوسط تا شدید استفاده می شود


شکل دارو: پودر