امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:مرفین سولفات


:ساختار خطی مولکولیC34H40N2O10S · 5H2O


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:  757/83 

CAS شماره:  6211-15-0


موارد کاربرد: برای کمک به تسکین درد متوسط تا شدید استفاده می شود


شکل دارو: پودر و کریستال