امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: نالوکسان هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC19H22ClNO4


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:  363/8 

CAS شماره:  51481-60-8


موارد کاربرد:برای جلوگیری از اثرات ناشی از مصرف مواد مخدر استفاده می­شود


شکل دارو: پودر