امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: نالتروکسان هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC20H24ClNO4


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:377/865

CAS شماره:  16676-29-2


موارد کاربرد: این کار در مغز برای جلوگیری از اثرات مخدر، همچنین میل به مصرف مواد مخدر را کاهش میدهد وبرای درمان سوء مصرف الکل استفاده میشود


شکل دارو: پودر و کریستال