امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: نوروکسی مورفون بیس


:ساختار خطی مولکولیC16H17NO4


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی: 287/315

CAS شماره: 33522-95-1


موارد کاربرد:در درمان درد حاد و مزمن استفاده می شود


شکل دارو: پودر