امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: 


:ساختار خطی مولکولیC22H24ClNO7


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی:  499/9 

CAS شماره:  912-60-7


موارد کاربرد:برای اثرات ضد سرفه (سرفه سرگیجه) استفاده می شود


شکل دارو: پودر و کریستال