امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: پاپاورین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC20H22ClNO4


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی:  375/849 

CAS شماره:  61-25-6


موارد کاربرد:برای درمان بسیاری از بیماری هایی که باعث ایجاد اسپاسم  عضلات صاف می شوند استفاده می شود


شکل دارو: پودر