امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: جم فیبروزیل


:ساختار خطی مولکولیC15H22O3


نام خانواده: فیبریک اسید


جرم مولکولی: 33/250

CAS شماره:  0-30-25812 


موارد کاربرد: برای درمان کلسترول و تری گلیسیرید بالا استفاده می شود


شکل دارو: پودر