امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: استامینوفن


:ساختار خطی مولکولیC8H9NO2


نام خانواده: مسکن ها (ضد درد) و ضد تب (کاهش دهنده تب)


جرم مولکولی: 163/151 

CAS شماره:  2-90-103


موارد کاربرد: برای درمان درد و تب  استفاده می شود.


شکل دارو: پودر و کریستال