امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:آسیکلوویر 


:ساختار خطی مولکولیC8H11N5O3


نام خانواده: ضد ویروس


جرم مولکولی: 2/225

CAS شماره:  3-89-59277


موارد کاربرد: برای درمان عفونت های ناشی از انواع خاصی از ویروسها استفاده می شود..


شکل دارو:پودر و کریستال