امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: بتامتازون دی پروپیونات


:ساختار خطی مولکولیC28H37FO7


نام خانواده: کورتیکواستروئید


جرم مولکولی:  59/504 

CAS شماره:  4-20-5593


(موارد کاربرد: مورد استفاده برای درمان انواع شرایط پوستی (به عنوان مثال ، اگزما ، درماتیت ، آلرژی


شکل دارو: پودر