امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: بتامتازون والرات


:ساختار خطی مولکولیC27H37FO6


نام خانواده: کورتیکواستروئید


476/6:جرم مولکولی

CAS شماره: 2152-44-5


موارد کاربرد:مورد استفاده برای درمان انواع شرایط پوستی (به عنوان مثال ، اگزما ، درماتیت ، آلرژی )1


شکل دارو: پودر