امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: مرفین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC17H14F3N3O2S


نام خانواده: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی


جرم مولکولی:381/373

CAS شماره: 169590-42-5


موارد کاربرد:سلکوکسیب برای درمان درد یا التهاب ناشی از بسیاری شرایط مانند آرتریت، اسپاستیلیت انکیلوز و درد قاعدگی استفاده می شود


شکل دارو: پودر وکریستال