امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: پریگابالین


:ساختار خطی مولکولیC8H9NO2


نام خانواده: ضد تشنج


جرم مولکولی: 159/23 

CAS شماره:  80-50-148553


موارد کاربرد:برای درمان درد ناشی از آسیب عصبی در اثر دیابت یا عفونت زونا و تبخال استفاده می شود.


شکل دارو: پودر