امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: رزواستاتین کلسیم


:ساختار خطی مولکولیC44H54CaF2N6O12S2 


نام خانواده:مهارکننده­های ردوکتاز


جرم مولکولی: 1001/141 

CAS شماره:  2-20-147098


موارد کاربرد:مورد استفاده برای کاهش کلسترول و چربی ها (تری گلیسیرید)


شکل دارو: پودر و کریستال