امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: داپوکستین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC21H24NOCl


نام خانواده: مهارکننده های بازگشت مجدد سروتونین


جرم مولکولی: 341/78 

CAS شماره:  3-77-119356


موارد کاربرد: به طور خاص برای درمان انزال زودرس در مردان بین 18 تا 64 سال استفاده می شود.


شکل دارو: پودر و کریستال